Na čem nyní spolupracujeme?

Masarykova Univerzita - doc. Mgr. Pavel Sťahel, Ph.D.

S Ústavem fyzikální elektroniky na přírodověcké fakulty momentálně realizujeme inovační voucher (OPPIK) na zkoumání plazmatického výboje pro možnosti čištění a obohacování vody. Díky plazmě lze zamezit množení bakterií a současně zajistit rozpad sloučenin na jednodušší prvky. Právě jednodušší látky by měly být lépe dosažitelné pro rostliny.

Mendelova Univerzita v Brně - prof. Dr. Ing. Jan Mareš

Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie. S panem profesorem od prvopočátků konzultujeme rybí část naší farmy. Díky poradenství pana profesora a jeho týmu se nám podařilo optimálně nastavit rybí část našeho systému.

Akademie věd ČR- Ing. Jakub Peter, Ph.D, Jan Žitka, Ph.D.

Ústav makromolekulární chemie. Oxygenerátor s membránou z dutých polymerních vláken vyvinutý ve spolupráci ÚMCH AV ČR, díky kterému lze ze vzduchu získávat vzduch obohacený o oxid uhličitý. Právě CO2 je klíčovou složkou pro urychlení indoor pěstování, při zvýšené koncentraci na 1200PPM, lze urychlit růst až o 30%. Polymerní membránou je současně schopna zachytit veškeré viry, bakterie a nečistoty ze vzduchu.

Fakulta rybářství a ochrany vod - doc. Ing. Jan Mráz, Ph.D

V České republice podle nás nenajdete většího odborníka na aquaponii. Na základě společných konzultací byl vytvořen RAS systém v Kyjově a produkční rostlinná část v Kelčanech.

Mendelova Univerzita- prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.

Vedoucí ústavu agrosystémů a bioklimatologie. Pan profesor a výzkumy týmu Intersucho, jako prognózy vývoje klimatu, stav zemědelské udržitelnosti, jsou velkou inspirací pro naše vize do budoucnosti.